Cílem normy PAS 13 je stanovení standardu v průmyslu v oblasti bezpečnostních zábran ve výrobě a v průmyslu. Vozidla, včetně skladové manipulační techniky stojí za více než 5 000 zraněními na pracovištích s následkem více než 50 úmrtími (2014).

Dobře organizované pracoviště s jasně vymezeným, fyzickým oddělením vozidel a personálu bude mít méně nehod. Nejefektivnějším způsobem, jak zajistit, aby personál se bezpečně pohyboval po firemním areálu je bezpečně vymezit provozní cesty.

James Smith, spolumajitel a ředitel společnosti A-SAFE vysvětluje: „Je těžké uvěřit, že neexistují žádné standardy pro používání bezpečnostních zábran v celosvětovém měřítku, zvláště když každý rok se evidují několik případů vážných zranění a dokonce smrtelných úrazů. Osobně jsem se cítil povinen zapojit se do programu PAS 13, abychom poskytli základní poradenství v průmyslu, s cílem pomoci, aby byl nastaven oficiální standard.

Norma PAS 13 je relevantní pro rozhodování, jako jsou projektoví manažeři, ředitelé, manažeři bezpečnosti a hlavní inženýři v řadě odvětví, včetně skladování, logistiky, automobilové výroby a stavebnictví.

A-SAFE a BSI vyvinuly dokument pomocí procesu, kdy se klíčové organizace sjednocují a dohodnou se na akčním plánu, který řeší konkrétní problém. Řídící skupina zahrnovala Jaguar Land Rover, výkonný ředitel pro ochranu zdraví a bezpečnosti, Jaguar Land Rover, RIBA Enterprises a University of Manchester.