V průměru se každoročně ztrácí více než 4,5 milionu pracovních dní v důsledku pracovních úrazů.

Zde jsou čtyři body, které Vám zajistí bezpečný pohyb na pracovišti:

  1. Uklouznutí a pády tvoří 40% všech hlášených zranění na pracovištích. Správnou volbou čisticích prostředků a správné bezpečnostní obuvi s jasným vymezením pěších tras výrazně snížíte rizika úrazů.
  2. Ve Velké Británii se vysokozdvižné vozíky podílejí na zhruba čtvrtině všech nehod na pracovišti. Bezpečnostní zábrany A-SAFE mají řešení od lehké manipulační techniky až po tu těžkou určenou pro náročné provozy. Správná volba typu bezpečnostních zábran dokáže zohlednit potřeby skladu a provozu a zároveň nabídnout dostatečnou ochranu pracovníků. Paletové Regály jsou obzvlášť citlivé na nárazy skladové manipulační techniky. S pomocí regálového chrániče RackGuard, zábrany regálové Rack End a identifikátoru nárazu Rack Eye společnost A-SAFE nabízí spolehlivou komplexní ochranu skladu.
  3. Padající předměty z výšek regálů stojí za 10% nehodami na pracovištích, doporučujeme nejtěžší položky umísťovat, co nejblíže k podlaze, zkontrolovat palety a samotné paletové regály. Důležitým prvkem jsou bezpečnostní sítě a zarážky palet.
  4. Pravidelné bezpečnostní instruktáže přimějí zaměstnance skladu přemýšlet o ochraně zdraví a bezpečnosti, povědomí o těchto otázkách je skvělý způsob, jak omezit incidenty v oblasti zdraví a bezpečnosti a s tím související pokles produktivity.